Fugletræk over Sydlangeland

Søndag 13. september 2020 kl. 10:00 - ca. 15:00
Det er nu det trækker! I Fugleværnsfondens lille naturreservat Gulstav Mose på Sydlangeland og i de nærliggende gærdselsskove raster i denne tid mange småfugle, inden turen går videre sydover, og i dagens anledning vil Fugleværnsfondens kyndige naturvejleder være tilstede og hjælpe til med artsbestemmelse af de mange fugle. 

Efter et besøg i naturreservatets smukke fugletårn, lusker vi gennem Gulstav Vesterskov ned til stranden og videre til Dovns Klint. Hvis vejret er godt, er der gode chancer for at opleve et flot rovfugletræk.
Kl. 13.00 fortsætter turen ved P-pladsen ved Tryggelev Nor. I denne tid byder Tryggelev Nor på en masse vadefugle, ænder og rovfugle. Turen er gratis og for alle, der vil lære mere om Sydlangelands spændende fugleliv. Mødested: Kl. 10.00 ved fugletårnet ved Gulstav Mose. Fra P-pladsen følges stien til Gulstav Vesterskov. Kl. 13.00 ved P-pladsen i Tryggelev Nor. Turleder: Naturvejleder Allan Gudio Nielsen (Tlf. 20890909)
Reservat: læs mere om Gulstav Mose her

2020 09 05 laerkefalk 

Foto: Lærkefalk, som gæster Sydlangeland netop nu. John Larsen/Fugleværnsfonden.