Fugletur – mød gæsterne fra nord ved Sydlangeland

søndag 7. november 2021 kl. 10:00 - 15:00
Her i starten af november kan der stadigvæk være enkelte røde glenter, og der er fortsat en del musvåger, som endnu ikke har forladt landet. Og så er der formentlig kommet fjeldvåger, blå kærhøg og drosler for at ”holde vinterferie” på Sydlangeland. Vi lader fuglene komme til os og forlader ikke tårnet, så tag kaffen med.


Kl. 13.00 fortsætter turen ved P-pladsen ved Tryggelev Nor.
Fra stranden afsøger vi havet mellem Ærø og Langeland for mulige ænder og havfugle. På engene ses store mængder af grågæs, og vi tjekker området grundigt for den fascinerende sølvhejre, som de senere år har besøgt noret flittigt. Dernæst går vi over i fugleskjulet og lytter undervejs efter skægmejser. På de åbne vandflader raster hundreder af ænder: Trold-, taffel-, knar-, pibe-, hvin-, spids- og bjergænder. Måske en af øens havørne kommer forbi for at se på lækkerierne i Tryggelev Nor?

Mødested: Kl. 10.00 ved fugletårnet ved Gulstav Mose. Fra P-pladsen følges stien til Gulstav Vesterskov.
Kl. 13.00 ved P-pladsen i Tryggelev Nor.Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe på Sydlangeland.

2021 10 27 solvhejre

Foto: sølvhejre, Albert Steen-Hansen/ Fugleværnsfonden