Fugletur til Bøjden Nor

Søndag 8. maj 2022 kl. 10 - ca. 14

Tag med på fugletur i Fugleværnsfondens naturreservat i Bøjden Nor. De to fugleøer vrimler nu med fugle. Klyde, strandskade og hættemåge har fundet deres ynglepladser. I buske og træer langs stien er der et vældigt leben af de mange småfugle, hvor hannerne stadig prøver at lokke flere hunner til med deres kraftige sangstemmer.

Evt. ændringer af fugleturen vil fremgå af norets Facebookside dagen før.

Mødested: P-pladsen Dyndkrogvej 14, Bøjden, Faaborg
Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe v/Børge L. Rasmussen

Klyde foto af Allan Gudio Nielsen 

Foto: Klyde af Allan Gudio Nielsen/Fugleværnsfonden