Fugletur til Gyldensteen strand den 20. august 2022

Af Jens Bækkelund 

Lørdag den 20 september 2022 kl. 08.00 mødtes fem deltagere til en tur på Gyldensteen strand i flot sensommervejr.

Vi startede med at se på vadefuglene i det NV-hjørne hvor der i øjeblikket er nogle fine mudderflader.

Her var præstekraver, Sortklire, Hvidklire, Tinksmed, Mudderklire, Rødben, Brushøns, Almindelig og Krumnæbbet Ryle samt et større antal Dobbeltbekkasiner. Længere ude på søen sås masser af Grågæs og cirka 50 Canadagæs. Tre Havørne kunne også iagttages. 

Derefter gik vi en tur gennem Langø plantage og ud til Reservatet. Her var en del Strandskader, Viber, Hjejler, Strandhjejler, Lille Kobbersneppe og Storspove. Inde midt på Reservatet stod to traner og rastede. Deltagerne nød udsigten fra toppen af den gamle pumpemølle.

20220820 Gyldensteen Pumpemoelle JensBaekkelund

Udsigt fra toppen af den gamle pumpemølle. Foto:Jens Bækkelund

Så gik vi tilbage til p-pladsen og kørte til Egenseskjulet for at se på andefugle m.m. Der var en masse Krikænder, men også lidt Gråand, Knarand, Pibeand og skeand. Der lå en del Små Lappedykker spredt på søen og vi talte seks Sølvhejrer. En af ørnene kom tæt hen over skjulet, og der stod to Traner og rastede ude i søen, nok de samme to som tidligere sås i Reservatet. Til sidst kom en ung Rørhøg tæt forbi.

20220820 Gyldensteen Fugleskjul JensBaekkelund

 Der holdes pause i Egenseskjulet. Foto: Jens Bækkelund

Ca 12.30 sluttede vi turen, og deltagerne havde da set en hel del arter.