Fyn blev finere

Under denne overskrift gemmer sig et DOF-Fyn projekt, der med engagerede kommunerepræsentanter afdækker 10 vellykkede naturgenopretninger på Fyn, et i hver kommune.

Mosehornugle. Foto: Steen Lauritsen.

Det har lige fra starten for mere end et år siden været hensigten, at få DOF’s 10 fynske kommunerepræsentanter - dem der sidder i kommunernes Grønne Råd - til at beskrive et vellykket naturgenopretningsprojekt i deres egen kommune, samle disse beskrivelser til et fælles dokument, der så skal ende op i en bog med titlen Fyn blev finere.... men ikke fin nok. Vi er godt på vej med projektet og er ved at tilføje nogle afsnit, som giveren samlende baggrund for og perspektiv på beskrivelserne af de valgte lokaliteter. Vores fokus i bogen er fuglene, hvilke fordele har de haft af de gennemførte naturgenopretninger og hvilke udfordringer ligger stadig tilbage for at de kan få bedre forhold i det fynske område.

Vibe. Foto: Poul Brugs Rasmussen.

Det er 10 meget forskellige naturgenopretninger, der beskrives, og det er naturligt nok også 10 meget forskellige beskrivelser, som er præget af de enkelte kommunerepræsentanters egne oplevelser og indfaldsvinkler til områderne, selvom der har været en fællesramme at klemme beskrivelserne ind under.

Udover lokalitetsbeskrivelsen, er der efter hver fortælling beskrevet en signaturfugl, altså en repræsentativ art, der har nydt godt af selve naturgenopretningen. Det er der kommet 10 fuglefortællinger ud af, der samlet set afspejler mange aspekter af fuglenes vilkår i vores område.

Klyde. Foto: Steen Lauritsen.

Med de 10 naturgenopretninger blev Fyn finere end det var, før de blev sat i værk. Baggrunden eller nødvendigheden for naturgenopretningerne er de tidligere tiders mange afvandings-, inddæmnings- og drænprojekter, som gjorde Danmark og dermed Fyn fattigere naturmæssigt.  Mange fugle betalte prisen gennem massive tilbagegange.

Bogen vil være et udtryk for den store værdi vi tillægger de genoprettede naturområder og en hyldest til de personer, som muliggjorde at disse områder blev etablerede. Samtidig er bogen også ment som en påmindelse om, at vi stadig er langt fra målet om en robust, bæredygtig og mangfoldig natur: Fyn blev finere   ... men ikke fin nok.

Taffeland. Foto: Poul Brugs Rasmussen.

Det er tydeligt, at uden de private fondes engagement i naturen stod det skidt til. Statens og kommunernes, altså det offentliges indsats for naturen lader meget tilbage at ønske. Man skulle ellers tro, at oprydning efter fortidens synder og opretholdelsen af et rigt fugleliv var en opgave for fællesskabet.

De 10 fynske naturgenopretninger og deres signaturart, der beskrives er:

  • Assens Kommune: Maden på Helnæs og Mosehornuglen
  • Faaborg-Midtfyn Kommune: Engene ved Nørre Broby og Engsnarren
  • Kerteminde Kommune: Taarup Inddæmmede Strand (Sybergland) og Viben
  • Langeland Kommune: Botofte Skovmose og Skarven
  • Middelfart Kommune: Føns Vang og Havørnen
  • Nordfyns Kommune: Gyldensteen og Klyden
  • Nyborg Kommune: Lindkær og Tranen
  • Odense Kommune: Stavidsåen og Blisgåsen
  • Svendborg Kommune: Søen ved Valdemars Slot og Hættemågen
  • Ærø Kommune: Vitsø Nor og Taffelanden

Med genskabelsen af disse 10 dejlige fugleområder fik de fynske ornitologer nye ekskursionsmål og for mange af områderne blev der ovenikøbet rejst fugletårne eller andre publikumsfaciliteter, der forbedrede indkigget.

Mosehornugle. Foto: Steen Lauritsen.

Listen over fugletårnene må I have til gode til næste uge, hvor der følges op på denne præsentation af ”Fyn blev finere”. Vi planlægger at have en bog klar til de fynske kommuner og det fynske fuglefolk til DOF Fyns næste generalforsamling til februar 2020, hvis alt går vel.

Niels Andersen - koordinator på "Fyn blev finere".