Fyn blev finere, fugletårnene

Overskriften Fyn blev finere gjaldt for fuglene. De mange vellykkede naturgenopretninger gjorde Fyn finere end før. De første naturgenopretninger så dagens lys i 1970’erne, 80’erne, 90’erne og tog for alvor fart efter 2000, hvor et andet natursyn ønskede at vinde noget af den tabte natur tilbage. Det beskrev jeg for en uges tid siden. Men ikke kun fuglene nød godt af de nye naturområder, også vi naturglade mennesker fik bedre forhold, da det blev rejst en række fugletårne ved nogle af de genoprettede naturområder.

Fugletårnet i Sortemosen på en grå efterårsdag. Foto: Niels Andersen.

Men ærlig talt, har nogen overblikket over, hvor mange og hvor de mange fugletårne er placeret rundt omkring på Fyn?

Det giver jeg dig her, og i bogprojektet Fyn blev finere …men ikke fin nok, som forhåbentlig ser dagens lys engang først i det nye år, vil du finde mere detaljerede beskrivelser af alle stederne.

Fugletårnet ved Føns Vang. Foto: Ib Bager.

Her følger en oversigt, ordnet kommunevis, da DOF-Fyns 10 kommunerepræsentanter har været sat på opgaven at grave oplysningerne frem fra deres kommune.

 • Assens Kommune: 3 fugletårne, 1 placeret ved Haarby vådområde, måske snarere en udsigtsplatform, 2 på Baagø (Vestermosen og Noret)
 • Faaborg-Midtfyns Kommune: 5 fugletårne. 1 på Lyø ved Vestersjo, 1 ved Engene ved Nr. Broby, 2 ved Bøjden Nor og 1 ved Arreskov Sø.
 • Kerteminde Kommune: Endnu ingen, men der arbejdes på at få etableret et ved Tårup Inddæmmede Strand (Sybergland).
 • Langeland Kommune: 5 fugletårne. 1 ved Rebjerg Sø (Skovsgaard), 1 ved Gulstav Mose, 1 ved Salme Nor og 2 ved Tryggelev Nor.
 • Middelfart Kommune: 2 fugletårne. 1 ved Føns Vang og 1 i Kingstrup Mose.
 • Nordfyns Kommune: 10 fugletårne. 4 ved Gyldensteen, 1 ved Flyvesandet, 1 ved Dallund Sø, 2 på Vigelsø (Gåsebadet og lagunen), 1 ved Ølundgård og 1 ved Firtalsstranden.
 • Nyborg Kommune: 1 fugletårn. Østerø Sø.
 • Odense Kommune: 0 fugletårne.
 • Svendborg Kommune: 4 fugletårne. 1 ved Nørresø på Drejø, 1 ved Vejlen, 1 ved Monnet og 1 i Sortemosen.
 • Ærø Kommune. 1 fugletårn. Vitsø Nor mod øst.

Vi har altså kendskab til 31 fugletårne, hvorfra det fynske fugleliv kan nydes. Måske har vi overset nogle? Har du kendskab til et fugletårn, som ikke er på listen, giv venligst besked til svendborg@dof.dk

Der er mange forskellige udformninger. Her fra engene ved Nr. Broby. Foto: Karl Top.

Vi har billeder af de fleste, men mangler endnu at få et billede til bogprojektet og hjemmesiden af følgende fugletårne:

 • De to på Baagø
 • De to ved Bøjden Nor (Klydeskjulet og Bjergandeskjulet)
 • Arreskov Sø
 • De to på Vigelsø
 • Østerø Sø.

En sidste opfordring til I fugleinteresserede fynboer: Vi vil også gerne have forslag til fremtidige placeringer. Så hvis du savner at komme lidt i vejret på din favoritlokalitet, så giv besked til ovennævnte mailadresse. Så bringer vi forslagene i spil, men lover selvfølgelig ingenting. For selvom Fyn blev finere, så gælder det også for fugletårnene …men ikke fin nok. Vi vil gerne have lidt flere fugletårne, udsigtsplatforme og fugleskjul.

Niels Andersen, tovholder på Fyn blev finere …men ikke fin nok