Fyn blev finere …men ikke fin nok

Vi har tidligere omtalt dette DOF-Fyn projekt, der nu er afsluttet, og som er resulteret i bogen Fyn blev finere … men ikke fin nok med undertitlen Fugleperspektiv på 10 vellykkede naturgenopretninger på Fyn.

Du kan læse bogen HERAlle fotos fra dette opslag er fra bogen. I de kommende uger vil vi her på dette site præsentere bogens afsnit om de 10 naturgenopretninger.

Forsiden på "Fyn blev finere ...men ikke fin nok".

Fyn blev finere

Lige fra starten for mere end et år siden har det været hensigten at få DOF ’s 10 fynske kommunerepræsentanter - de, der sidder i de fynske kommuners Grønne Råd - til at udvælge et vellykket naturgenopretningsprojekt i deres egen kommune, og beskrive områdets betydning for fuglene. Således har vi ønsket at vise et geografisk bredt udvalg af naturgenoprettede områder i det fynske område, og dermed nødvendigvis også udeladt andre vellykkede naturgenopretninger i de enkelte fynske kommuner.

Hvinand, hun og han. Foto: Steen Lauritsen.

Den bedste introduktion til bogen er DOF Fyns formand Henrik Kalckar Hansens forord til bogen, som derfor citeres herunder:

”Fugle er liv og glæde!

Fuglenes synlighed og artsvariation, sang og skønhed gør dem til de mest fantastiske repræsentanter for biodiversiteten i naturen.

At se på fugle er at glædes over mangfoldigheden i naturen og undres over alle de komplekse sammenhænge derude. Det er denne glæde og deraf følgende engagement, som har drevet frivillige ornitologer fra de 10 fynske kommuner til sammen at skabe denne bog. Fuglene og naturen er for mange af os fuglefolk vores halve liv, og for de fleste holder dette dybe engagement faktisk hele livet igennem. Men med glæden følger også efterhånden en meget stor bekymring for at vores børn og børnebørn ikke kommer til at opleve Vibernes glade forårskald og akrobatiske flugt over de kvægafgræssede enge.

Fuglene kommer af sig selv, når vi genskaber naturområder af høj kvalitet. Men genskabelsen af naturen sker ikke af sig selv – så langt fra! Så denne bog er også en anerkendelse af alt det positive, og til tider vanskelige arbejde for naturen, som foregår hos statslige og kommunale myndigheder, fonde og private lodsejere på Fyn. Derfor tager denne bog også netop udgangspunkt i beskrivelser af områder, som er blevet genskabt med succes for naturen, hvor fuglefolk og alle andre borgere kommer og oplever glæden ved fuglene og naturen.

Naturværdier, naturoplevelser og naturglæde er en kæmpemæssig ressource for alle borgere i de 10 fynske kommuner. I fremtiden kommer eksisterende og nye naturområder også til at spille en meget stor rolle i forhold til at håndtere virkninger af klimaændringerne.

Vi vil derfor med denne bog gerne kvalificere samtalen om naturen på Fyn yderligere, og dermed også inspirere og facilitere staten, kommunerne og andre aktører, som forvalter vores landskab til at genoprette, genskabe og pleje endnu mere god natur til gavn for klimaet, fuglene og til glæde for menneskene.

God læselyst!

- og god tur derude…”

/Steen Lauritsen