Fyn er fin for Frode

Havørneungen Frode kom til verden ved Haderslev. Før han fløj fra reden, fik han monteret en GPS-sender, der sender et signal, hvert 15 minut. Han fik monteret senderen, fordi han var udvalgt til, at være en en del af et nyt overvågningsprogram, der skal give ny viden om, hvordan Havørnene bruger landskabet, fra de flyver fra reden, til de begynder at yngle. 

2018 10 08 Havrn Brndegard S Leif Srensen

Der yngler cirka 20 par Havørne på Fyn og omkringliggende småøer. Foto: Leif Sørensen.

GPS signalerne viser nu, at Frode er lidt en tryghedsnarkoman. Han har godt nok vovet sig over Lillebælt, men så var det også eventyr nok. Så nu sidder Frode og hygger sig på Weddelsborghalvøen - dejligt tæt på mor og far i Haderselv.

Frode

Kilde: Dansk Ornitologisk Forening

Man kan følge med i Frodes og andre Havørneungers videre færd her og læse mere om projektet her.

I 2016 ynglede, der 83 par rundt om i Danmark og de mange par har gennem årene fået næsten 500 unger på vingerne. Det gamle Fyns Amt huser ca. 20% af den danske bestand.

Projektet er et samarbejde mellem Dansk Ornitologisk Forening og forskere fra Center for Macroecology, Evolution and Climate ved Statens Naturhistoriske Museum på Københavns Universitet.

/Esben Eriksen