Fynsk Ørnetælling den 13. og 14. februar

Helt impulsivt laver vi en pop-up ørnetælling i den kommende weekend. Den nationale ørnetælling blev ikke til noget i år, men det forhindrer ikke fynboerne i at tælle ørne sammen hver for sig. Weekendvejret lover sol, frost og og en smule vind - lige vejr til at se på ørne i. Den slags weekender er der ikke mange af om vinteren, inden vi får set os om står den måske på tåge eller regn og blæst. Så vi griber chancen.

SV

Ørnene vil samles, hvor afkræftede vandfugle holder til for at få sig et let bytte. Her er to gamle og en ung på isen på Brændegård Sø. Foto: Steen Vagner.

Yngleparrene er allerede nu i nærheden af deres redeområder, så det er vigtigt at undgå færdsel de steder. Eventuelt nye par vil være særligt sårbare i etableringsfasen, men med ørne så ses de også bedst ved at placere sig selv uden for skovene og kigge ind over skoven eller kigge i skovbryn eller fritstående træer. 

De fleste ikke ynglende ørne vil helt sikkert være trukket ud til kysten, for maden er fløjet derud, da søerne er frosset til. En del af de etablerede par vil sikkert være på redestedet først på dagen og senere vil de også søge kysten - den er ikke langt væk på Fyn for en Havørn.

Alle steder kan man opstøve Havørn, men man kan nok forvente at det Sydfynske Øhav, Odense Fjord og den nordfynske kyst vil trække mange ørne, da det er her man finder de største koncentrationer af vandfugle, når ferskvandslokaliteterne er frosset til. Kig efter en "sæk kartofler", der står på isen.

Det er ikke nødvendigt med tilmelding; observationer af ørne skal blot indtastes i DOFbasen med så præcis lokalitetsangivelse som muligt. Alle er velkomne til at deltage. Er du ikke bruger af DOFbasen, så kan du sende dine observationer på mail til doffyndk@gmail.com  Husk også at angive tidspunkt for optællingen.

Vi samler op på resultaterne efter weekenden. Del gerne billeder og oplevelser med Havørne i løbet weekenden på DOF Fyns facebook-gruppe.

Som sædvanligt ligger Ørnens Dag på den sidste søndag i februar, i år den 28. februar - også denne begivenhed er corona-ramt - mere herom senere.

Tekst: Esben Eriksen