Generel coronavirus (COVID-19) beredskabsplan for hele DOF, gældende fra 6. maj 2021.

Som de fleste sikkert har bemærket gælder der på mange områder nye regler for restriktioner i forbindelse med COVID-19-situationen. For DOF betyder de, at

  • Fugleture kan gennemføres med op til 75 personer.
  • Det indendørs forsamlingsforbud hæves til 25 personer
  • Alle skal holde mindst 1 meters afstand til hinanden, og gerne 2 meter.
  • Sørg for god håndhygiejne.
  • Del ikke teleskop, kikkert, mobiltelefon eller kamera, da det kan øge smittefaren.
  • Personer med symptomer, som f.eks. feber, hoste, ømme muskler skal blive hjemme.
  • Naturbutikken åbner sin fysiske butik for højst fem kunder ad gangen.
  • Fysiske møder i Fuglenes Hus på Vesterbrogade 140, 1620 København V er atter mulige. Afstandskravet på 1 meter skal overholdes. Bær mundbind på gange, trapper og køkkener, hvor pladsen er trang. Benyt håndsprit ved indgangen og bær mundbind eller visir indtil du sidder ned i mødelokalet.

Vi afventer foreløbig resultatet af drøftelser mellem aftalepartierne, hvorefter der udarbejdes en plan for gradvis normalisering af fysisk fremmøde på arbejdspladsen begyndende fra den 21. maj 2021.

050821vibe1str

Vibe. Foto:Susanne Strunk.