Genmelding af Splitterne

De første Splitterner er set på Fyn - det skete den 3. marts, hvor Søren Bøgelund så to trække forbi Dovnsklint på vej mod et af ynglestederne. På Fyn er der kolonier mange steder rundt langs kysterne. Normalt ankommer den midt i marts. De fleste forlader os igen i september, men der ses Splitterne frem til midt i oktober.

Splitterne. Foto: Leif Sørensen.

Splitternerne overvintrer langs den afrikanske vestkyst fra nord i Marokko til Sydafrika, nogle også langs kysterne i Sydvesteuropa. Den danske ynglebestand er på 4-5.000 par. Gennem tiderne har man fået ringmærket knap 43.000 fugle og man har fået 4.088 genmeldinger. Man kan læse mere om dette og om mange andre arter i Dansk Trækfugleatlas

Der ledes efter Splitterneunger - her på Sprogø. Foto: Hans Rytter.

Den 14. juni 2019 var Hans Rytter, Alejandro Castro, Peter Pelle og Jacob Sterup i kolonien på splitternekolonien på Siø for at ringmærke ungerne. Når de tre herrer ringmærker unger fra en Splitternekoloni, henter de omkring 10 fugle i en kasse designet til formålet fra et lille område af kolonien - ca. 8 m2 - går et stykke væk, hvor en af dem vejer fuglen, en anden måler vingelængde og sætter stålring på, og den tredje sørger for farveringen, der skal lukkes med lim. 20 minutter efter er alle ungerne tilbage på samme sted i kolonien. Èn af fuglene fik en hvid plastikring med sort skrift: L1J.

Målt og vejet, metal- og plastikringen på plads - limen skal lige tørre. Foto: Hans Rytter.

De genaflæste fuglen som flyvefærdig samme sted den 30. juni. Den nåede mindst til Gambia, for der blev den genmeldt den 18. november 2019, ca. 140 dage efter at den sidst blev aflæst på Siø. Den var kommet mere end 5.000 km ”hjemmefra”. I den kommende tid vender Splitternerne tilbage, så kig efter denne Splitterne - DOF Fyn udlover en flaske rødvin til den første, som genaflæser fuglen! Hvid plastring med sort skrift: L1J.

 

Klar til at komme tilbage i kolonien. Foto: Hans Rytter.

Tekst: Søren Gjaldbæk.