Genmelding af Havesanger ringmærket på KNF

I dag tikkede der en genmelding ind på en Havesanger - BX16600 - ringmærket som ungfugl den 5. august 2015 på Keldsnor Fuglestation, af undertegnede.

Fuglen blev genfanget og aflæst den 30. august 2018 i Plaisance, Saint-Froult, Poitou-Charente-Maritime, Frankrig. Afstanden mellem mærkningsstedet og aflæsningen er 1,285 km i lige linje.

BX16600 afl kort

Aflæsningen flugter fint med tidligere genfund, der viser, at de danske havesangere trækker ned gennem Vesteuropa.

Havesangerne overvintre primært i Vest- og Centralafrika. I yngletiden lever de mest af insekter, mens føden resten af året hovedsagelig består af plantematerialer, især bær.

Havesanger

Havesanger

/RYT