GPS-mærket Storspove eftersøges!

Fyns Ringmærkergruppe har lige, via Ringmærkningsadministrationen, modtaget en anmodning fra Finland. Anmodningen kommer fra Reijo Kylmänen, der har farveringmærket storspover i Finland de seneste 13 år. Sidste sommer fik han for første gang mulighed for at montere en GPS-enhed på en ung Storspove.

Denne fugl ankom til Danmark den 19. august. Først slog den sig ned på Skallingen, men den 22. august flyttede den til Gyldensteen Strand, hvor den (sandsynligvis!) fortsat opholder sig. Vi har modtaget dette dugfriske kort, der viser hvor fuglen har befundet sig det seneste døgn.

Storspove Finland

I dagtimerne holder den mest til på markerne mellem Smidstrup og Nørre Esterbølle. Om natten holder den til på mudderfladerne / engene sydøst for Langø Mølle.

Vores finske kollega vil gerne finde ud af, i hvor stor en flok fuglen indgår, og hvad der ellers kan samles af viden om dens færden. Som vi forstår henvendelsen, bærer fuglen en plasticring på det ene ben. GPS-enheden kan være svær at spotte!

Hermed en lille opfordring til at forsøge at finde fuglen. Husk at overholde gældende adgangsregler i naturen.

Oplysninger om fuglens færden må gerne sendes til undertegnede, der vil oversætte og videreformidle til vores finske ringmærkerkollega.

Tekst: Hans Rytter