Grå Fluesnapper - en overset fynsk ynglefugl?

Foto: Poul Brugs Rasmussen. Tekst: Søren Gjaldbæk.

De fleste af os ser mest til fluesnapperne i træktiden, hvor de ofte raster - på Fyn er området ved Fyns Hoved, Knudshoved og Hou Nordstrand gode steder om foråret, men de ses mange steder. Det er Broget og Grå Fluesnapper, som er de langt almindeligste. Den brogede kommer lidt før den grå. Hvad ynglefugle angår, er der langt mellem ynglefund af broget, den Grå Fluesnapper yngler derimod mange steder og - tror vi her på redaktionen - mange flere steder, end det fremgår af DOF Basen.

060521gr1pbr

Grå Fluesnapper. Foto: Poul Brugs Rasmussen.

Forårstrækket ebber ud lidt ind i juni og de voksne, som trækker en månedstid før de unge, begynder tilbagetrækket primo august. Til højre kan man se indberetning af Grå Fluesnapper i perioden 10. juni til 25. juli i 2020, så det skulle være kandidater til ynglefugle, man ser der.

Det kan undre, for arten er ikke videre sky, og den kan optræde på mange lokaliteter - i haver, parker og skove med lysåbne indslag, men også andre steder. Den yngler ofte tæt på bebyggelser.

060521gr2pbr

Når der ikke er en kasse må man klare sig på anden vis. Foto: Poul Brugs Rasmussen.

Reden kan placeres på træstammer eller i espalierer, men den går også meget gerne i kasser, eller som det ses af fotos i dette indslag, i huller. Den ynder at sidde helt åbent og kigge efter insekter, som den på fluesnappermaner svirrer ud og fanger. Såvel kald som sang er diskrete og overhøres let, sangen høres her, og kaldet kan man f.eks. finde på xenocanto. Har man først fået sang og kald installeret i sit indre øre, er det slut med at gå forbi en Grå Fluesnapper uden at blive opmærksom på den!

060521gr7pbr

Mossnapper. Foto: Poul Brugs Rasmussen.

Poul Brugs Rasmussen har et ynglepar ved Hesselagergård, som netop nu - vi fik billederne den 5. juni - er i gang med redebyggeri - reden er som det ses placeret i et hul.

Vi skal opfordre til, at man kigger og lytter efter Grå Fluesnapper denne sommer. Finder du et ynglepar, og det er der gode chancer for, så indberet det på DOF Basen, og lad os se, om ikke vi kan få registreret lidt flere ynglepar i 2021 end i 2020.

060521gr8pbr

På vej med redemateriale. Foto: Poul Brugs Rasmussen.

Det blev desværre en kort fornøjelse for Poul at følge med i den Grå Fluesnappers liv. Reden er allerede tømt for indhold, men heldigvis er det sket så tidligt på sæsonen, at parret nok prøver igen. Næste gang vælger de forhåbentligt et bedre sted.

060521flue9

Enden på den historie, sådan så der ud den 9. juni!