Grågås i Klise Nor

Når man færdes i det fynske - og mange andre steder - ser man tit flokke af Grågæs. De færreste tænker vel over, hvor gæssene kommer fra. Mange er lokale ynglefugle, andre kan være trækgæster nordfra, som tanker op inden de fortsætter til overvintringsområderne i Holland og Sydspanien, hvis ikke de afventer og ser om vinteren bliver mild nok. En del gæs er mærket med en halsring, hvilket i mange tilfælde gør det muligt at få et indblik i gåsens historik. Man kan f.eks. gå ind på fuglering.dk og indberette sin aflæsning, det tager kun et par minutter. Der kvitteres med en rapportering af de tidligere aflæsninger af fuglen.

Grågæs, Klise Nor. Foto: Esben Eriksen.

Den 5. oktober så Esben Eriksen en lille flok Grågæs i Klise Nor lige nord for Bagenkop. En af dem havde en halsring - gul med sort skrift: D104. Den aktuelle Grågås er blevet aflæst 36 gange, efter den fik sin halsring på den 2. juni i Westerende Ehe, Aurich i Niedersachsen, tæt ved den hollandske grænse. Frem til den 28. april 2019 blev den aflæst 34 gange, nogenlunde regelmæssigt tæt på dette sted.

Den aktuelle Grågås, som fik halsringen på tæt ved den tysk-hollandske grænse. Foto: Esben Eriksen.

Frem til den 12. maj 2018 flyttede den sig ikke meget - den blev aflæst 31 gange i den periode og aldrig mere end 10 -15 km fra mærkningsstedet. Antallet af aflæsninger fremgår af diagrammet nedenfor.

Så slap den ”ud af syne” frem til den 18. november 2018, hvor den blev aflæst i det nordlige Holland ved Gronningen, ca. 50 km mod vest. Den 19. januar 2019 var den ”hjemme igen”, og her blev den også aflæst den 28. april.

Nu må den have taget en ordentlig tur nordpå, for næste gang den blev aflæst var i 22. september ved Gullmarsfjorden i Bohus Len nord for Gøteborg, godt 600 km mod nordvest. En naturlig tanke må være, at D104 har truffet nogle svenskere på vej til bage til deres yngleområde og har slået følge med dem, men det er naturligvis ren spekulation. Knap to uger senere blev den så aflæst ved Klise Nor af Esben. Vi får se, om den vender tilbage til mærkningsstedet for at overvintre - der er i hvert fald flittige aflæsere på de kanter.

Fra den 2. juni 2017 til den 28. april 2019 opholdt Grågåsen sig formodentligt i det markerede område, hvorfra den blev meldt 34 gange.

Til højre kan man se et udsnit af rapporteringen om aflæsningerne - den er fra geese.org. Eventuelle senere aflæsninger vil afsløre, om gåsen søger ”hjem igen” efter sin tur til Sverige. Måske har den fundet svenske venner, som den følges med tilbage til Sverige næste forår - kun aflæsninger vil afsløre det. Kig gåse- og svaneflokkene igennem her til vinter - måske falder du over en gås/svane med halsring, det er ikke så sjældent endda.

Den kommende tid samles mange flokke af svaner og gæs i det fynske - mange af dem har halsring på. Se om du kan få aflæst nogle stykker, indberet dem og få at vide, hvor din svane eller gås har været tidligere i sit liv.

Tekst: Søren Gjaldbæk.