Gulstav Mose - Åbent Tårn

søndag 4. september 2022 kl. 10 - 12

Rovfugletræk på Sydlangeland. Så er der gang i det store fugletræk. Røde glenter og især hvepsevåger kan ses trække ud over klinten med kurs sydpå. Mange af småfuglene flyver rundt og spiser sig energi til, så de kan klare rejsen syd på. Evt. ændringer vil fremgå af mosens Facebookside dagen før.Det er gratis at deltage i fugleturen og tilmelding er ikke nødvendig.

Mødested: Fugletårnet, Gulstavvej 20, Bagenkop
Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe

hvepsevage af John Larsen
Foto: Hvepsevåge af John Larsen