Gulstav Mose - Åbent Tårn

Søndag 2. oktober 2022 kl. 10 - 12

Kom med på fugletur i Fugleværnsfondens naturreservat Gulstav Mose og oplev fugletrækket, som er på sit højeste. Falke og våger er i luften, hvor de søger termikken og vinden for at komme sikkert over havet. Skov og krat er fuld af ivrigt kaldende småfugle, der spiser sig energi til i ly af natten at stikke sydover. Måske er vi heldige, at ringmærkerne er på plads, så vi kan se nogle af arterne ganske tæt på, når de bliver fremvist. Evt. ændringer vil fremgå af mosens Facebookside dagen før.
Det er gratis at deltage i fugleturen og tilmelding er ikke nødvendig.

landsvale John Larsen

Foto: John Larsen
Mødested: Fugletårnet, Gulstavvej 20, Bagenkop
Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe