Gulstav Mose - Åbent Tårn

Søndag 6. august kl. 10 - 12

Kom med til Åbent Tårn i Gulstav Mose, som koger af liv, her før det store fugletræk sætter ind. Årets yngel af stære og svaler har travlt med at søge føde til de lange rejser sydpå. Vadefugletrækket er i gang, og ternerne har vendt næbbet mod syd. Evt. ændringer vil fremgå af mosens Facebookside dagen før.Det er gratis at deltage i fugleturen og tilmelding er ikke nødvendig.

Mødested: Fugletårnet, Gulstavvej 20, Bagenkop.
Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe v/Børge L. Rasmussen (Tlf. 22216020).

Staer John Larsen
Foto: Stær af John Larsen