Gulstav Mose - Åbent Tårn

Søndag 1. oktober kl. 10 - 12

Kom med til Åbent Tårn i Fugleværnsfonden naturreservat Gulstav Mose. Efterårstrækket på Sydlangeland er på sit højeste, og falke samt våger er i luften, hvor de søger termikken og vinden for at komme sikkert over havet. Skov og krat er fuld af ivrigt kaldende småfugle, der spiser sig energi til i ly af natten at stikke sydover. Måske er vi heldige, at ringmærkerne er på plads, så vi kan se nogle af arterne ganske tæt på, når de bliver fremvist. Evt. ændringer vil fremgå af mosens Facebookside dagen før.Det er gratis at deltage og tilmelding er ikke nødvendig.

Mødested: Fugletårnet, Gulstavvej 20, Bagenkop.
Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe v/Børge L. Rasmussen (Tlf. 22216020).

Musvage John Larsen
Foto: Musvåge, John Larsen.