Hættemåge aflæst nær Moskva

Den 14. januar 2018 ringmærkede Jacob Sterup denne Hættemåge (DKC AA6070) i Munke Mose, Odense.

Fuglen er nu godt 3 år senere aflæst i Park Pobedy - Sejrens Park - Tver, ca. 160 km NNV for Moskva, Rusland.

Haettemage AA6070 20210818 data

Aflæsningen er interessant, idet den ifølge Dansk Trækfugleatlas er en af de østligste aflæsninger af dansk ringmærkede hættemåger.

Der er sandsynligvis tale om en russisk ynglefugl, der om vinteren søger vest på til vort mildere vinterklima.

Tekst: Hans Rytter