Halsmærket Blisgås aflæst ved Vester Hæsinge

Af Niels Bomholt Jensen

Leif Kristensen var i telefonen – Der går en underlig gås ved Vester Hæsinge. Den er ensartet lysegrå, oplyste Leif.
Da jeg var i nærheden, kørte jeg ud og så på kræet. Den gik sammen med Blisgæs, og da den også havde den størrelse, blev vi enige om, at det nok var en sådan, men som manglede et farvepigment i fjerdragten.'

090124blisese

Halsmærket Blisgås - ikke den aktuelle, men en fugl ftra Neverkær i 2022. Foto: Esben Eriksen.

Men i flokken var der også en Blisgås med et halsmærke A3G. Da jeg kom hjem sendte jeg oplysningerne til Fuglering.dk. Og et par timer efter var der svar. (Her er der en statslig institution, som er hurtig!)

Den var mærket i Holland i den 9. november 2017 som en gammel fugl, det vil sige 2 k+-fugl, og dermed i dag mindst 8 år gammel. Og som det kan ses på kortet, har den været noget omkring. Det er dog første gang, den er set i Danmark.

090124bliskort

Lokaliteter, hvor Blisgåsen A3G har været aflæst.

Arten har haft en imponerende fremgang.
Da jeg for nogle få år siden var et ungt menneske, var Gyldensteens Enge det eneste sted i Danmark, hvor man kunne se denne fugl. Her holdt godt 100 stk. til om vinteren.
Nu kan de ses overalt i Danmark i pæne flokke. Således talte Erik Ehmsen den 15-18/3 2023 hele 3.200 ved Øster Hæsinge og Arreskov Sø.
De yngler i Sibirien og mange overvintrer i Holland. Det tidlige forår er tidspunkt, hvor man kan se flest i Danmark.

Det er tredje gang en halsmærket Blisgås er aflæst på Fyn - de to andre kan man læse om her og her!