Halvt Vibeforår i landbrugslandet 2022

Niels Andersen holder Viberne i det sydfynske under overvågning. Det har vi vist mange gange her på siden.
I 2022 blev det dog kun til halvdelen af de 122 dage, der udgør et Vibeforår ifølge Niels, nemlig de fire måneder fra marts til og med juni. Han måtte opgive efter to måneder bl. a. på grund af Vibemangel.

141122vibeflj

Vibe med unger, desværre et alt for sjældent syn i år. Foto: Flemming Johansen.

Og nu har Niels så efter 12 sæsoner atter lavet en rapport fra markerne vest for Svendborg. Kan man tale om en halv rapport? Nej, men den fylder i hvert fald kun cirka halvt så meget som normalt. Alligevel kan du læse om Vibernes ynglefænologi, om landbrugsfuglenes ankomster, om naturpolitik, om motivationstab på grund af forbud fra lodsejerside og om, at der trods alt er håb. For erfaringerne viser, at en indsats hjælper, hvis viljen er til stede.
Kort sagt: Læs årets rapport - den finder du her - og brug til sidst de mange referencer til tidligere års rapporter, for hvert år har haft fokus på forskellige problemstillinger for landbrugslandets fugleliv. Ikke mange fuglefolk færdes og rapporterer fra markerne derude, der trods alt fylder 60 % af vores areal.