Havørn fra Brændegård Sø set i Skåne

Af Søren Gjaldbæk

Som nogle vil vide har der ynglet Havørn ved Brændegård Sø siden 2010, hunnen er i dag 29 år gammel, hannen (en tysker) er kun 26. Det første år kom der ikke unger på vingerne, det gjorde der i 2011, og siden er der kommet mange   - et forsigtigt skøn må være omkring 20. En del af disse er blevet ringmærket. De fleste Havørne yngler, når de er fem år gamle, indtil da strejfer de omkring mens de leder efter en mage og et revir. Da der naturligvis ikke er plads til så mange Havørne på Sydfyn, søger ungerne andre lokaliteter til voksenlivet.

080722havun1et

Havørnen med ringen RW/NW 81D0 . Foto: Erik Thomsen.

Erik Thomsen har fulgt ørnene i gennem snart 50 år, og han fik forleden oplysning om, at en af ungerne fra første kuld ved Brændegård Sø, en hun, var blevet set og aflæst ved en sø i det østlige Skåne lidt nord for Simmershavn - ca. 246 km fra Brændegård, hvor den blev ringmærket som ikke flyvefærdig unge den 31. maj 2011 af Kim Skelmose og Lars Ulrich Rasmussen. Den 28. maj 2011 var der 3 unger i reden, men et 24 timer langt regnvejr afkølede den ene unge så meget, at den døde. Dens søskende åd den efterfølgende, familie er ikke noget man vælger - da ringmærkerne kom op til reden var fangerne den eneste rest, der var levnet. Fuglen, der som nævnt, blev aflæst i Skåne, er i dag i sit 12. kalenderår. Vi kan naturligvis ikke vide det, men mon ikke den har ynglet i det sydsvenske  de senere år?

080722havkimskelmose

Ungerne på reden i 2011 inden de fik ring på. Foto: Kim Skelmose.

Den eneste anden kendte (for undertegnede) aflæsning af ørnen er fra Plön i Schleswig-Holsten, hvor den blev set den 9. juli 2012, godt ét år gammel. Senere har den tilsyneladende slået sig ned i Sverige.

080722havorneparet

Forældrefuglene - den 29 år gamle hun forrest. Foto: Erik Thomsen.

Brændegård Sø er et godt sted til at se Havørn, både de gamle og ungfuglene samt strejfere. Lige nu lærer de unge at delikatessere sig med Skarver, som på et tidspunkt havde forladt søen for at undgå at ende som ørnemad. Vi får se, hvor længe parret kan levere nye ørne - de bliver trods alt sjældent over 30 år gamle.