Havørne året 2023 i DOF Fyn.

Af Torben Hvass

Året 2023’s resultat viser, at 31 unger er kommet på vingerne i DOF Fyn området, hvilket er det samme som i 2021! I alt 28 reder har været i brug. I 7 af rederne blev der ikke lavet yngleforsøg, og i 3 reder mislykkedes forsøgene.
Af forstyrrelser af ørnepar har jeg kun fået melding om en. På Ærø valgte en lodsejer at arbejde med motorsav umiddelbart under reden. Dette bevirkede at ørnene opgav yngleforsøget! Hændelsen er meldt til kommunens naturafdeling.
Ved Geels Å forsvandt hunnen, uden kendt grund, reden efter 28 dages rugning.

020923havthv

Havørn, Brunshuse. Foto: Torben Hvass.

Af andre hændelser skal nævnes udsætning af Havørn ved Brændegård Sø. I starten af august overværede Gunnar Jørgensen udsætning af en ung ørn, som tilsyneladende kom fra plejestation ”på Nordfyn”. Ørnen var ringmærket! Ved lidt detektivarbejde fandt jeg ud af, at ørnen var opfostret på Otterup Plejestation. Ved telefonisk henvendelse, hvor jeg blev godt modtaget, fik jeg oplyst, at ungen var indleveret af en jæger og kom fra Husby på Vestfyn. Ringen, som er en blank metalring, beregnet til svaner, sidder på venstre ben. På tidspunktet for udsættelsen var der mange juvenile ørne ved søen, så forhåbentlig får ungen ”sidemands oplæring”, således at den klarer vinteren!
Om et par måneder begynder ørnene igen at interessere sig for rederne, og det bliver spændende, hvordan det går i 2024.
Tak til redekoordinatorerne for godt samarbejde!