Havørnestatus for Fyn.

Så er havørnen klar til en ny sæson – og lidt statistik over de foregående sæsoner.

Her onsdag formiddag så vi et Havørnepar i gang med at udbedre og indrette reden til 2020 sæsonen.

Så de er i fuld gang. Og det har de så også været i de foregående år. Optællingen viser, at der er mindst 1069 udfløjne unger fra reder her i Danmark siden 1996.

Heraf kommer knap en femtedel fra Fyn og omliggende øer. Hele 192 udfløjne unger er det blevet til.

Havørneparret fra Tarup-Davinde. Foto: Tina Kierkegaard Hansen.

I 2019 har der været 15 reder med i alt 26 flyvefærdige unger. Det er specielt efter 2013/14 at det er kommet mange nye til.

I de første 16 år fra 1998 – 2013 var antallet af udfløjne unger 53, men i de næste 6 år fra 2014 – 2019 er antallet oppe på 139.  Antallet ser dog ud til at have stabiliseret sig de seneste 4 år.

En af de fynske reder i perfekt efterårslys! Foto: Lis Sørensen.

I 2018 og 2019 har der begge år været 21 par, hvilket er det højeste antal i de 22 år, hvor havørnen har ynglet her på Fyn i nyere tid. Så det må siges, at udviklingen er gået hurtigere end nogen havde turdet håbe på. Havørnen har været omgivet af velvilje både ved lodsejere og hos mange andre. Man har gerne villet have den tilbage som ynglefugl.

Lilly Sørensen, koordinator for den fynske Havørnegruppe.

På TV2-Fyn kan man læse/se mere herblandt andet kommentarer fra DOF Fyns formand Henrik Kalckar Hansen.