Havørnestatus, juni 2020

Så er der snart 32 flyvefærdige Havørneunger klar på Fyn og de omkringliggende øer. Det viser en foreløbig tilbagemelding fra redekoordinatorerne her på øerne. Det er lidt flere unger end sidste år.

Der er ni nye reder i år, hvoraf de fem ligger i Faaborg-Midtfyn Kommune. Jeg skal ikke kunne afgøre, hvad det siger mest om – antal ørne her eller antallet af ornitologer?

Gammel Havørn - den har mad med. Foto: Steen Vagner.

Det er svært at bestemme, hvor mange af dem, der er nye par – men mit bedste bud er, at fem-seks af rederne er udtryk for nye par. Resten af de nye reder er tilsyneladende par, som har bygget nyt.

Ung Havørn. Foto: Steen Vagner.

Vi er oppe på 30 (aktive) reder nu. Det giver en frekvens på godt en unge per rede. Det er noget mindre end landsgennemsnittet, som ligger på 1,4 unger per rede. Nu skal man jo ikke lave for mange konklusioner på få års tal. Men Fyn har i forhold til resten af landet en stor tæthed af ørne – og det er ikke ubekendt at succesraten per par falder med stigende tæthed.

Lilly Sørensen, havørnekoordinator for DOF Fyn