Henrik Knudsens bestemmelse af Kaspisk Måge

Det er utrolig svært for mig at bestemme Kaspiske Måger.

Derfor glædede jeg mig til foredraget med Henrik Knudsen, tirsdag den 14. januar 2019.Det var der også andre, der havde gjort, så der var fremmødt knap 25 personer i vore lokaler i Bellinge.

Henrik indledte med at fortælle lidt om sig selv og sit virke. Mange år på diverse fuglestationer, især Blåvand fuglestation, Femern radartælling og her sidste år på den private fuglestation på Fanø som trækfugletæller.

 Kaspisk Måge, Adult fra Ukraine, 2012-2018, Bagenkop Havn. Foto: Henrik Knudsen, fugleknudsen.dk.

Henrik har siden 2011 har haft særlig fokus på de kaspiske Måger i Bagenkop havn. Når han har fri fra andre gøremål, er han at finde der. Der bliver taget billeder af de Kaspiske Måger for at kunne genkende individerne og følge dem i de forskellige årsdragter.

30.000 billeder er det nok blevet til i tidens løb. Jeg vil bare være glad, hvis jeg kan finde én. Så det var bare om at lytte, da Henrik viste billeder af Kaspiske Måge kontra Sølvmåge.

Heldigvis var fokus på jizz og feltkendetegn og ikke alt for nørdede kendetegn. Så det bør være muligt, at tage i felten og finde Kaspisk Måge.

Måske en ide at starte i Bagenkop Havn og finde en Kaspiske Måge der. Det vil hjælpe på artsbestemmelsen, hvis den så ovenikøbet er ringmærket.

Rød Glente Fanø. Foto: Henrik Knudsen, fugleknudsen.dk.

Efter kaffepausen tog Henrik os med i det daglige liv på fuglestationen Fanø. Stationen har også en ringmærker tilknyttet, så de oplevede at få en Vandsanger i nettet. En fin lille sag.

Henriks opgave var fugletælling på Hønen, Fanøs sydligste spids. Dejligt sted især for småfugletælling (dog ikke i vestenvind, da er det umuligt at finde læ), og på gode dage kan tallene blive rigtig fine. Rovfugle også i pæne tal, men vadefugletræk er der desværre ikke i særlig store tal. Men de raster i titusindvis rundt om på strande og sandbanker.

 

Blåmejse, der hviler sig på Jens Kirkebys kikkert. Foto: Henrik Knudsen, fugleknudsen.dk.

På “døde” trækdage, kigges der efter ringmærkede fugle på øen, og Henrik fandt blandt andet en ringmærket Stenvender. Det viste sig, den var ringmærket i Canada, så det var en spændende og interessant oplysning, Stenvenderen har nok været over Grønland, Island, England inden den stod på Fanø og måske på vej videre til Spanien.

Dejlig beskrivelse af arbejdet og oplevelserne med fugle fra Henriks side. Tak for en god og lærerig aften.

Ella Mikkelsen.

##