Hollandsk gæst ved Skovsøen

Hvis man har lyst til at aflæse ringmærkede Hættemåger, kan man få sin lyst styret ved Skovsøen, hvor der er en ret stor sammenkomst af Hættemåger med hvid farvering om højre ben, teksten er med sort - rigtig mange med V som første bogstav, herefter to cifre og endelig R til sidst, f.eks. V82R, som man kan se til højre. Fra den serie har jeg aflæst mindst 30 i år - jeg tænker, at der en ringmærker, som er gået amok i en koloni og sat en masse ringe på. Det har på grund af travlhed på ringmærkningscentralen ikke været muligt at få oplyst, hvor disse måger er mærkede. Man ser også andre bogstavkombinationer.

031221htte4sg

Hættemågen 2K71 - nærstudie af metalringen viser, at den er ringmærket med en dansk ring, den blå ring fik mågen på 18. december i Norwich, Storbritanien. Foto: Søren Gjaldbæk.

Den 17. marts standsede jeg som så mange gange før ved søen, helt oppe ved fortovet stod en gammel Hættemåge med blå ring og hvid skrift. Det har jeg ikke set før, men inden jeg fik fat i kameraet fløj den. Det fine ved stedet er, at man ikke behøver at have toastbrød med, der er masser af folk - typisk forældre med et barn - der smider brød ud til mågerne - det var også tilfældet her, så jeg stillede mig lidt på afstand af en pige, som powerfodrede. Desværre kom den ”blå måge” ikke tilbage, det var der hundrede andre, der gjorde, 5-10 af dem med hvid ring! Jeg traskede en tur i skoven, og da jeg kom tilbage, så stod Hættemågen med den blå ring foran - denne gang var kameraet parat - teksten var 2K71.

031221haette6sg

Hættemågen 2 - H, den fik ring på i Holland den 22. november 2016. Foto: Søren Gjaldbæk.

Lige ved siden af den stod der en med hvid ring, her var teksten kun 2 - H - en ny type, og da jeg indsendte den til ringmærkningscentralen kom der svar med det samme - den var ringmærket i Holland tæt ved Arnhem den 22. november 2016, hvor den var i sit 3. kalenderår eller ældre, så nu er den så i sit 9. kalenderår eller mere - en måge i sin bedste alder. Den er aflæst to gange tidligere ved Skovsøen: Den 20. marts 2019 af Bo Stephensen og den 22. marts 2020 af Jacob Sterup.

Overskriften lyver en smule - om Hættemågen er hollandsk kan vi ikke vide - men den har med garanti været ved Arnhem for knap 4 år og 4 måneder siden og har tilbagelagt de 490 km fra Arnhem til Skovsøen. Det mest sandsynlige - i lys af mågens mønster med at dukke op ved Skovsøen midt i marts - er, at det er en ynglefugl, der raster på vej tilbage til sit yngleområde - om det er i Danmark, måske i Finland eller et tredje sted må vi overlade til spekulation.

031221htte2sg

De to måger "en suite", måske de udveksler rejseerfaringer - "2-H" har været i Holland og "2K71" i England. Foto: Søren Gjaldbæk.

Den 19. marts fik jeg nyt om den ”blå måge”. Den var ringmærket med metalringen AA6083 af Jacob Sterup fra Ringmærkning Fyn den 17. marts 2018, altså præcis tre år før jeg løb ind i den. Den blå ring fik den på den 18. december 2020 i Wensum Park, Norwich i Storbritanien, ca. 500 km fra Skovsøen. Da den blev ringmærket første gang, var den mindst i sit 3. kalenderår, nu altså mindst i sit 6. kalenderår. Den raster sandsynligvis også på vej til sit os ukendte yngleområde, hvem ved - måske i Firtalsstranden.

Hvis man kigger efter, vil man opdage, at der ganske mange måger med farveringe, og de er ikke så svære at få aflæst. Skulle du falde over en farveringmærket måge eller anden fugl, så meld dit fund på fuglering.dk - når de er gennem travlheden får du svar.

Tekst: Søren Gjaldbæk.