Foredrag om Kaspiske Måger og Fanø

Henrik Knudsen har tilbragt det meste af sit voksne liv i felten. Mere end 30 års feltarbejde er det blevet til på den jyske vestkyst, siden Henrik forlod Fyn. Henrik har været ansat som optæller eller ringmærker alle årene på skiftende fuglestationer fx Tipperne, Langli, Blåvand og senest Fanø Fuglestation. Ligesom Henrik har været ansat på en række projekter i forbindelse med forskellige undersøgelser både til lands og til vands.

 2018 Henrik Fan Sren Brinch

Henrik Knudsen fortæller om Kaspiske Måger og Fanø Fuglestation, den 14. januar kl. 19.00. Foto: Søren Brinch

Mandag den 14, januar 2019 deler Henrik ud af sin unikke feltornitologiske viden. Henrik har de senere år gjort sig mange feltstudier af måger. Særligt Kaspiske Måger har været genstand for Henriks interesse, hvor Bagenkop Havn har været flittigt besøgt i vintermånederne og bidraget til Henriks store billedemateriale. Bliv klogere på Kaspisk Måge samt feltornitologiske faldgruber, så du selv er klar til at finde Kaspiske Måger i de fynske havne.

2018 12 05 Henrik og Kaspisk Bagenkop Havn Sren Brinch

Henrik Knudsen i færd med at dokumentere en Kaspisk Måge i Bagenkop Havn. Oplev Henrik og hans billeder den 14. januar 2019 kl. 19.00. Foto: Søren Brinch

Efter en pause, hvor DOF-Fyn giver kaffe og småkager, fortsætter Henrik med at fortælle om et efterår på Fanø Fuglestation. Henrik taler trods sine mange år i det jyske stadig det fynske sprog.

2018 knudsen og snespurv Sren Brinch

Henrik på Fanø i selskab med Snespurve. Foto: Søren Brinch

Tid: Mandag den 14. januar kl. 19.00

Sted: DOF-Fyns lokaler i Bellinge

Find vej her.

Besøg også Henrik's blog: fugleknudsen.dk 

Følg Fanø Fuglestation på facebook og på Fanø Fuglestations hjemmeside.

 /Esben Eriksen