Hvad døde hornuglen af?

stor hornugle
Stor Hornugle. Foto: Hanne Flor/Lars Thierlein

I november 2020 blev en Stor Hornugle for første gang, med sikkerhed, indrapporteret for Fyn. Desværre drejede det sig om en dødfunden fugl, som man kan læse mere om her

Fuglen blev indleveret til Statens Serum Institut for at kunne få fastslået dødsårsagen. Pga bla Corona er der gået rigtig lang tid inden der er kommet svar tilbage, men det er nu kommet.

Uglen havde betændelse i lunger, lever og milt. Hvilket vil sige at den døde af en infektion.

Det er altså en naturlig dødsårsag, og heldigvis ikke udtryk for menneskelig indblanding.

Den pågældende lokalitet ser dog stadig ud til at tiltrække ugler, da der i foråret er hørt en syngende han på stedet. Der er dog ikke noget der tyder på yngel, så vi har stadig det første fynske ynglefund til gode.

Tekst: Per Rasmussen