Stor Hornugle - dead and alive - ny art for Fyn

Europas største ugle - Stor Hornugle - blev udryddet som dansk ynglefugl i slutningen af 1800-tallet som et resultat af flittige jægeres indsats. I det nordlige Tyskland resulterede et stort genudsætningsprojekt i, at arten bredte sig til Sønderjylland - Det første par blev fundet i 1984, som ynglede i en grusgrav, artens foretrukne ynglested i Danmark. Den bredte sig til hele Jylland, hvor der i 2013 var 70 ynglepar, et antal, der næppe er faldet.

111220dduglemf4 

Stor Hornugle. Foto: Hanne Flor/Lars Thierlein.

På Vestfyn er der mange egnede lokaliteter for Stor Hornugle med relativt ubefærdede skove og grusgrave, og det har længe været ventet, at et par skulle dukke op derude - turen over Lillebælt er ikke uoverskueligt lang, og der er hornugler på den jyske side. Der har været sporadiske meldinger, men ingen sikre fund. Det sørgede Hanne Flor for, da hun den 7. november fandt en Stor Hornugle - den var død, så bestemmelsen voldte ikke de store besværligheder. Hanne offentliggjorde fundet på DOF Fyns facebookside, hvor hun videre skrev: ”Lige lidt bonusinfo: Der var faktisk to ugler i dag. Vi så den første flyve væk fra en gren på et træ, og derefter fik vi øje på den døde ugle neden for samme træ. Måske den første ugle vågede over den døde? Og ja - den første ugle vi så, var også en Stor Hornugle”. Det blev også en ny art til Fynslisten, som nu er på 351 arter.

Hanne tog den døde ugle med sig og fik lagt den på først køl og siden frys. Niels Bomholt fra DOF Fyns bestyrelse har efterfølgende hentet den og kørt den til Naturstyrelsen i Sollerup. Herfra vil den blive videresendt til endelig obduktion på DTU, så dødsårsagen kan blive fastslået - Vi har jo oplevet forgiftninger tidligere i år, og der er jo også fugleinfluenza i omløb. Endelig kan der jo også være tale om naturlig død - ingen lever evigt.

Hvis man selv vil prøve at finde en Stor Hornugle, er det letteste at stille sig på et egnet sted - skov, gerne med grusgrave i nærheden - i skumringen en stille aften i januar eller februar og lytte efter den karakteristiske sang/tuden, som kan høres ca. 4 km. væk. Man skal sørge for at holde sig på god afstand af et eventuelt ynglested - dels kan uglerne være noget aggressive, hvis de har unger, og dels skal de ikke forstyrres!

Tekst: Søren Gjaldbæk.