Hvad sker der med Toppet Skallesluger ?

Ynglebestanden af Toppet Skallesluger er gået voldsomt tilbage. Det er tydeligt at se af de foreløbige resultater fra Atlas 3. I "gamle dage" var de nærmest en karakterfugl i Fynshovedområdet. De gamle fugle er der nu stadig, men de får ingen unger. Jeg har blot registeret et enkelt par med unger i den seneste Atlasperiode. Lokalt i Fynshovedområdet kan det ikke tilskrives rovdyr, for meget færdsel eller ændrede forhold i området. Selv på øer som Mejlø og Bogø yngler arten ikke længere. Der er masser af skallesluger par i området - men de opgiver allerede fra start af sæsonen at yngle.

Skjuler årsagen sig i radikalt ændrede forhold for deres fødedyr ? Vi må håbe at det bliver belyst så denne sjove art ikke forsvinder helt fra den Danske fauna.

Af Mogens Ribo Petersen