Med Imbone på rejse

Den 21. juli 2020 fotograferede Jan Nielsen en Lille Kobbersneppe i Keldsnor, som havde en ”metalagtig tingest” strittende ud bagtil. Vi har set lidt på, hvad der ligger bag.

Lille Kobbersneppe, Keldsnor 21. juli 2020. Foto: Jan Nielsen.

Som de fleste ved, er Imbone navnet på en ø ved Guinea-Bissau, umiddelbart syd for Gambia. Knap så kendt er det formodentligt, at det også er navnet på en Lille Kobbersneppe hun, som blev fanget der den 19. november 2019 af organisationen Global Flyway Network, som udstyrer blandt andet vadefugle med sendere, så man via satellit kan følge deres færden. Alle data i denne artikel er hentet fra deres hjemmeside - man skal væbne sig med en vis tålmodighed, når man går ind på den, men der er rigtig meget interessant viden at hente der. Eksempelvis kan man se, at der var der en Islandsk Ryle, der tog en lille udflugt fra Vestafrika over Atlanten til Haiti, begribeligvis i et stræk, det er trods alt 4-5000 km!

Imbone, man kan ane antennen/senderen, og en anden Lille Kobbersneppe, Keldsnor, 21. juli. Foto: Jan Nielsen.

Imbone rastede ikke længe på Imbone (undskyld), men rykkede lidt sydpå til Sierra Leone, hvor den blev frem til den 20. april. Så tog den et ryk nordpå til Nouadhibou på grænsen mellem Mauritanien og Vestsahara, hvor den ankom næste dag - en tur på knap 1500 km. Efter tre dages hvil fløj den videre nordpå via De kanariske Øer, Lissabon - videre ud i Atlanterhavet inden den slog direkte øst mod Bretagnes sydkyst, hvor den ankom den 26. april, yderligere knap 4000 km - meget muligt uden mellemlandinger. Her tog den et længere restitutionsophold, der var vel nogle depoter, som skulle fyldes op. Den 6. maj var den rykket til Belgien og fra den 8. maj og frem til den 31. maj rastede den i Vadehavet ved den hollandske nordkyst. I den periode tog den en enkelt tilsyneladende helt umotiveret flyvetur ud over havet - den blev i hvert fald registret midt i Nordsøen på højde med Manchester.

Samtlige meldinger på Imbone siden den 19. november 2019 til den 18. august. Af de to ruter ved Ishavet, blev den nordlige brugt på tilbagetrækket.

Så startede turen mod yngleområdet - 1. juni blev den registreret ved Horsens, 2. juni ud for Estland, 3. juni midt i Finland og 5. juni var den nået til yngleområdet ved Tajmyrhalvøen i Sibirien, ca. 2700 km længere østpå. Herefter bevægede den sig lidt rundt i området - har formodentligt lagt æg og overladt resten til hannen, inden den startede tilbagetrækket den 16. juli. Til højre kan man se samtlige meldinger af Imbone fra den anførte dato frem til 18. august, hvor den stod i vadehavet i det nordlige Holland.

Lille Kobbersneppe, Keldsnor - som man kan se, er det Imbone til venstre. Foto: Jan Nielsen.

Den 20. juli trak den forbi Halsnæs på Nordsjælland, og som man nok kan regne ud til Sydlangeland, hvor Jan Nielsen fotograferede den næste dag.

Som man måske godt kan fornemme flyver Imbone - og formodentlig alle små kobbersnepper en del omkring - nedenfor ses meldingerne fra sidst på dagen den 19. juli til og med den 21. juli.

Meldinger på Imbone fra sidst på dagen den 19. juli til og med den 21. juli. Den tog ikke den lige vej vadehavet!

Ikke alle kobbersnepper har lige så travlt med at forlade Langeland - en anden Lille Kobbersneppe fra projektet - Bijagós - blev meldt fra Sydlangeland gennem to uger. De forskellige Små Kobbersnepper i projektet følger samme mønster, men når man zoomer ind på ruterne kan der være nogen forskel - de følges ikke ad. Vi får se, om Imbone dukker op næste år - hvis den lever så længe - satellitten skal nok holde os orienteret om dens placering.

Imbone i selskab med Almindelig Ryle. Foto: Jan Nielsen.

Tekst: Søren Gjaldbæk.