Invitation til møde om DOF-Fyns ø-undersøgelse

Af Niels Andersen

For første gang bliver det muligt at høre om de foreløbige resultater af DOF-Fyns store undersøgelse af ynglefuglene på mere end 100 fynske småøer og 23 kystlokaliteter.
Onsdag den 2. marts inviteres alle interesserede til et møde om ø-undersøgelsen. Vi har planlagt to møder, der med identisk indhold finder sted både om eftermiddagen fra kl. 15.30 og igen om aftenen fra kl. 19.00, så kan man selv vælge det tidspunkt, der passer bedst. Samtidig håber vi også derigennem at sprede deltagelsen, så der ikke bliver så trangt, at nogle afstår fra at deltage.
Mødestedet er DOF-Fyns lokaler, Rasmus Raskskolen, Brændekildevej 40, Bellinge, 5250 Odense SV. Der vil blive en pause til en øl eller en vand undervejs.
Indholdet vil forme sig efter følgende program.

  1. Velkommen.
  2. Baggrund for undersøgelsen og hvorfor det blev lige nu.
  3. Præsentation af foreløbige resultater. Fra ”Øerne omkring Fyn” 1974-76, et af DOF-Fyns første projekter, til den nuværende undersøgelse i 2021-22. Hvad har ændret sig? Mange eksempler fra øer, kystlokaliteter og fugle.
  4. Pause og derefter erfaringsudveksling om undersøgelsen. Er der brug for justeringer før sæson 2022? Tilkendegivelser og drøftelser om undersøgelsens andet og sidste feltår i 2022.
  5. Eventuelt

020722klydebsn

To sort-hvide vadefugle med kysttilknytning. Meget forskellige ellers, for Strandskaden yngler enkeltvis langs kysten og fodrer ungerne gennem opvæksten. Klyden derimod yngler i mindre kolonier, hvor reder og unger ofte er truet af oversvømmelse. Hvilken af de to arter har klaret sig bedst på de fynske øer og kyster over årene? Kom og hør svaret den 2. marts. Foto: Bent Staugaard.

Alle deltagerne i undersøgelsens første feltår har allerede fået personlig invitation i deres mailboks, men de mange og spændende resultater fra undersøgelsen allerede nu, gør det interessant at brede indbydelsen ud til en bredere kreds.
Der bliver ikke tale om tilmelding, I møder bare op, hvis I er interesseret og har tid, lyst og lejlighed.
Resultaterne vil blive præsenteret i en bog, når vi har fået alt materialet bearbejdet, formentlig til næste år.

Med venlig hilsen
Niels Andersen, Leif Bisschop-Larsen og Lene Parkø,
Styregruppen for DOF-Fyns ø-undersøgelse

020722topbsn

Toppet Skallesluger er svær at registrere, da den yngler sent og ofte har skjult redested. Her ses den med unger, 16 ællinger, tæl selv efter. Foto: Bent Staugaard.