Islandsk Ryle ved Østerø Sø

Af Niels Bomholt

Den 3. august var jeg taget en tur til Østerø Sø ved Knudshoved. På denne årstid er der som regel nogle forskellige vadefugle at kigge på. Og det slog heller ikke fejl denne dag. Der var 13 forskellige arter og blandt andet 39 Klyder, 43 Små Kobbersnepper og 15 Islandske Ryler.

081221islsg

Islandske Ryler på træk. De tilbagelægger hvert år mange tusinde kilometer i løbet af tre måneder. Foto: Søren Gjaldbæk.

En af de Islandske Ryler bar et lille gult flag oppe over knæet, og nederst på begge ben var en grøn og sort plasticring.

Denne iagttagelse sendte jeg ind til Fuglering.dk, og allerede den 11. august var der svar.

081221islnbj

Der var også Krumnæbbet Ryle ved Østerø Sø. Foto: Niels Bomholt.

Den var mærket som voksen af nogle hollændere i Banc d’Arguin i Mauritanien i Vestafrika den 10. april i år. Den var så aflæst ved Malaga i Spanien den 20. maj og så her den 3. august ved Knudshoved. Ifølge rapporten er der 4544,2 km fra mærkningsstedet til Knudshoved, men i mellemtiden har den også været et smut i Sibirien for at yngle omkring 4000 km. væk. Alt dette på kun 3 måneder og 23 dage.

081221islansksg

Islandske Ryler i selskab med en enkelt Krumnæbbet Ryle. Foto: Søren Gjaldbæk.

Det er utrolig fascinerende med disse vadefugle og de enorme afstande, de tilbagelægger.

I Dansk Trækfugleatlas nævnes, at der har været en forbindelse tidligere med Islandsk Ryle og Mauritanien, idet en dansk mærket Islandsk Ryle endte sine dage som føde for en Lanner- eller Vandrefalk i Mauritanien. Her blev ringen fundet i et friskt falkegylp 8. januar 2000, og det var hele 21 år og 4 måneder efter, at den blev ringmærket som ungfugl på Rømø.

Vidste du i øvrigt,

  • at det er 2 forskellige bestande man kan se her i Danmark. Den ene bestand yngler i højarktisk Canada og Grønland og overvintrer i Vadehavet og England. Den anden bestand yngler på tundraen i Sibirien og overvintrer i Vestafrika og Sydafrika.
  • at DOF fik arten jagtfredet i 1982 efter en stor og vellykket kampagne.
  • at navnet Islandsk Ryle er misvisende, idet den hverken yngler eller overvintrer på Island. Så er det bedre med det latinske navn Calidris Canutus, Den sidste del henviser til Knud den Store, som i vikingetiden var konge over Danmark, Norge og England, og ifølge legenden var hans hofret Islandsk Ryle farseret med hvidt brød opblødt i mælk.