Jan viste fynske fuglebilleder

Onsdag den 20. november inviterede DOF Fyn til café-aften, hvor Jan Nielsen viste billeder. Ikke uventet var interessen stor. Hele 45 lagde vejen forbi, og en CO2 måling i lokalet ville nok have vist, at der ikke var plads til flere.

Trods varmen og den tætte luft faldt ingen i søvn, da Jan konstant overraskede med spændende og flotte motiver samt sjove anekdoter.

”En dag, hvor jeg sad i mit skjul fik et ægtepar øje på mit objektiv. Konen udbrød: ”Mon ikke det er noget rekreativt, hvor man kan kigge ind og se noget?”. Så sad jeg musestille, mens konen kiggede mig lige ind i øjet. Hun skulle jo nødigt få et chock. ” Grinede Jan, og så var stilen lagt. 

Aftenfalk, Biæder, Blisgås og Blishøne udgjorde startskuddet. Nogle fantastiske Blishønebilleder kom i hus i et af sommerens mange skybrud, og gav nogle dramatiske billeder.

 Jan Blishns

Blishøns i skybrug: Foto: Jan Nielsen

Hurtigt videre til de Blå Kærhøg, hvor Jan viste Blå Kærhøge i territorieflugt over Søgårds Mose og billeder af en hun, som Jan havde set flyve over en bestemt mark. Jan ventede en hel dag og fik fire minutter i selskab med fuglen.

Blåhals, Bramgæs, Hjejler, Dobbeltbekkasiner, Sangdrossel, Drosselrørsanger og Høgeugle. Vi dvæler lidt ved Skægmejser og Klyder, hvor Jan roser Klyden for sit helt fantastiske design.

Rødrygget Tornskader der fodrer magen, Strandskade og Fiskeørn. Fiskeørn har en særlig plads i Jans hjerte. Jan berettede om, at Fiskeørnene ofte sparede på energien og gjorde udfald mod fiskene direkte fra en gren. Jan havde dette efterår en dag i selskab med to unge Fiskeørne, det gav helt unikke oplevelser. Det var oplevelser, der krævede fotografens indre ro hele dagen - og en ro der smittede -  en snog - snogede sig over skødet på Jan og en Vandrikse kiggede ind i objektivet. Jan betroede os, at han derefter var lige til at røre ud i en kop.

Stenpikker, Dværgfalk, Ederfugl, Fiskehejre, Fjeldvåge, , Gransanger, Grå Fluesnapper og Grøbenet Rørhøne med en gevaldig levefod. Ederfugle, Fjordterner og Havlitter fik ros af Jan for deres grafiske design. Det stod efterhånden klart, at Jan er meget begejstrede for sort-hvide fugle. Havlitten gav anledning til en bemærkning om interessekonflikter. Jan sagde med et glimt i øjet, at han ønskede sig at fiskere og fotografer kunne få hveranden dag ved Dovns Klint, så fotograferne kan få Havlitterne ind på nært hold.

GrhneJN

Grønbenet Rørhøne - eller Big Foot som Jan kaldte den. Foto: Jan Nielsen

Herefter hørte vi om Jans oplevelser med Havørnene på få meters afstand, og vi nød de billeder i verdensklasse, der kom ud af det møde. En oplevelse over to dage, hvor Jan blev ude og sov i felten om natten. Jan fortalte om, at når han får øje på en Havørn, så begynder han allerede at arbejde med kameraet. Begynder at tage billeder af noget brunt i nærheden og udnytter tiden til at være optimalt forberedt, hvis ørnen kommer tæt nok forbi. Først indstillinger - så billeder.

Videre over Hedehøge, Rødstjerter og Hvepsevåger. Hvepsevåger på træk er muligheden for at få gode billeder af den art, selvom fugletræk ikke har Jans interesse. Jan vil være sammen med fuglen. Betragte dens naturlige adfærd og opleve fuglen afslappet. En slank fugl er på vagt og nervøs – en rund fugl har travlt med sin egen gøren og laden og afslappet.

HvidvipJN

Hvid Vipstjert i en pasodoble for at vinde hunnens gunst. Foto: Jan Nielsen

Hvidklire har også en stor plads i Jans hjerte, og mødet med de Hvidvingede Terner kunne nok en gang røre Jan ud i en kop. Havrevimpen (Hvid Vipstjert) dansede pasodoble - og så kom vi til Isfuglen.

Isfuglen har lært Jan meget om fugle. En art der har været en udfordring at fotografere. Men billederne viste, at Jan var kommet efter det. Jan betonede, at han tror, at det er vigtigt ikke selv at være anspændt, når man vil tage billeder og være tæt på fuglene. Jan mente, at fuglene kunne fornemme det - og det gode billede kan ikke forceres. Jan supplerede med at fortælle, at han mediterer den første halve time efter han har sat sig i skjulet. Det gør han for at finde en ro og være fokuseret. En ro Jan ikke havde til at begynde med, hvor han ofte glemte at trække vejret, og kunne have helt ondt i brystet efter en dag med kameraet.

DrumJN

Rørdrum er en af de arter, der får sig en sludder med Jan. Foto: Jan Nielsen.

Jan fortalte, at han også taler med fuglene, og giver sig selv til kende – og fuglene accepterer det. Det er blevet til en sludder med fx både Isfugle og Rørdrummer. "Hejremanden" i Frederiksberg Have har fået en kollega.

Så var vi videre til Jernspurve, Purpurhejre, Karmindompapper, Klyder, Gråkrager. Lille Lappedykker, Lille Præstekrave og Lille Skallesluger. "Man har ikke et billede af Lille Skallesluger før man har fanget den grønne changerende stribe på hannens hoved!" Betonede Jan - en stribe der af de fleste nok huskes som værende sort.

LIskalJN

Lille Skallesluger viser sin grønne stribe på hovedet - et svært billede at få. Foto: Jan Nielsen

Vi blev i det små og fortsatte med Lille Skrigeørn. Jan fortalte om to Små Skrigeørne, der ikke ville hans vej. Og om mødet med Morten Müller der i al venlighed foreslog Jan, at han kunne da spørge, om han ikke kunne få et par skrigeørnebilleder af Ole Bo. Ikke noget godt forslag lod Jan skinne igennem. Jan fik sine egne billeder, og måske nogle af de bedste taget af denne art i Danmark.

Lærkefalk, Spurvehøg, Musvåge - og så var der pause. Før lyset blev tændt ytrede en røst i mørket, at han havde et kamera til salg. Vi var nok mange, der havde fået lidt mindreværdskomplekser ud i fotodiciplinen.

Jan Bramgs

Bramgæs der letter. Foto: Jan Nielsen

Jan var bekymret for, om vi ville nå alle billeder. Undertegnede, der lagde computer til aftens arrangement, kunne berolige Jan med, at jeg først skulle møde kl. 08.00 næste dag. Så galt gik det ikke - og 47 arter og 45 minutter senere stod der en flot vibe i al sin pragt, og den blev stående. Vi var nået til aftenens sidste billede.

Jan besvarede afslutningsvis på fototekniske spørgsmål, hvor et blandt mange fif var: ”Tag aldrig billeder af hvide fugle i solskin!”

Image from iOS 39

Jan (tv) havde en tidlig julegave med til DOF Fyn, som Niels (th) modtog på lokalafdelingens vegne med stor tak. Foto: Esben Eriksen

Niels Bomholt takkede for det fine foredrag og overrakte Jan et par flasker vin for ulejligheden – Jan kvitterede ved at forære DOF Fyn et billede af to Isfugle. DOF Fyn takker mange gange, og billedet kan nydes i lokalet.

Og så var det slut. Alle fremmødte var for længst rørt ud i en kop i mødet med de mange spændende billeder.

TakTilJan

Tekst: Esben Eriksen

##