Jeg har fundet en ringmærket fugl!

Finder du en ringmærket fugl, kan du i høj grad hjælpe forskningen ved elektronisk at indsende fundet til Ringmærknings Centralen på Statens Naturhistoriske Museum, København. Alle aflæsninger bidrager med små brikker af viden om fuglenes liv og færden.

Det er en meget god ide at vedhæfte billeder af fuglen og af af ringen. Det er ofte nødvendigt at tage flere billeder af ringen for at få hele koden med.

Eksempel på billeddokumentation af en Belgisk ringmærket Rødhals med nummeret Brussels 14964038:

14964038 rodhals

ringnummer 14964038

Den efterfølgende information om ringmærkningsdata på fuglen ses her:

14964038 rapport

/RYT