Jernspurv. Delresultater fra 5 års ringmærkning.

På baggrund af de foreløbige ringmærkningstal fra Keldsnor Fuglestation 2019, kan vi nu konstatere Jernspurv har haft et super yngleår.

Jernspurv 20190925

Jernspurv (Foto: Hans Rytter)

Med 867 ringmærkede individer, er ringmærkningstallet for Jernspurv mere end fordoblet i forholdt til det seneste gode år for arten, 2016! Andre ringmærkningslokaliteter i det gamle "Fyns Amt" har ligeledes oplevet store fangsttal.

År Antal ringmærket Antal ungfugle Antal voksne fugle Procent voksne fugle
2019 867 704 163 19
2018 59 31 28 47
2017 100 52 48 48
2016 454 404 50 11
2015 263 242 21 8
I alt 1743 1433 310 18

Nøgletal for Jernspurv ringmærket på Keldsnor Fuglestation, 2015-2019.

Da Keldsnor Fuglestation er en såkaldt B-station, drevet for egen regning og risiko af DOF Fyn, er stationen udelukkende bemandet af frivillige. Det giver ikke en hel optimal dækning, men trods det, har antallet af mærkedage ikke svinget ret meget gennem årene.

Fuglene er aldersbestemt efter kriterierne i "Identification Guide to Birds in the Hand" (ISBN 978-2-9555019-0-0). Bogen er ret ny og gav ny viden om aldersbestemmelse af Jernspurv, så derfor er sikkerheden i aldersbestemmelsen forbedret væsentligt de seneste par år.

Et frisk eksempel på en aflæsning af en "fynskmærket" Jernspurv.

Dansk Trækfugleatlas ligger nu tilgængelig som en beta-vesion. Læs mere om Jernspurv her...

Læs mere om jernspurven...

Tekst: Hans Rytter