Kasseprojekt: Stor Skallesluger. Tilsyn 2019.

11 kasser opsat til Stor Skallesluger. Tilset for 5. ynglesæson i træk. Desværre uden Skalleslugere.

I februar 2015 satte en engageret flok sydfynske fuglevenner 11 redekasser op i de kystnære skove på Sydøstfyn, Tåsinge og Thurø. Det skete fordi vi gerne ville udfylde det hul i udbredelsen, som Stor Skallesluger udviste, idet den forekommer både vest og øst for det sydfynske område. I skemaet nedenfor kan du se de (nedslående) resultater for tilsynet i 2019.

En af vores ubeboede kasser. Der ses spindelvæv i indflyvningshullet. Udsigten fra kassen fejler ellers ikke noget.             Foto: Niels Andersen.

Kort med placeringen af de i alt 11 kasser. Nummereringen svarer til skemaet. ©Geofyn.

Tekst: Niels Andersen.