Keldsnor Fuglestation, 10/10 - 12/10-2020

Opdateret!!! Alle data var ikke helt på plads da optællingen af fugle blev foretaget. så hermed de opdaterede tal.

Der bliver nu en lille pause på nogle dage inden vi åbner nettene igen -sandsynligvis fredag morgen!

 Kvaekerfinke ryg 20201012

Kvækerfinke.

Tekst og foto: Hans Rytter