Keldsnor Fuglestation, 10/8 - 2020

Igen en varm dag ved nettene. I dag blev antal håndterede fugle lige halveret.

Det er hensigten at ringmærke igen i morgen, hvorefter der bliver nogle dages pause...

Broget Fluesnapper F 20200810

Broget Fluesnapper, hun.

Tekst og foto: Hans Rytter