Keldsnor Fuglestation, 13/8-2019

En dag med en sjælden gæst i nettet! Keldsnor Fuglestations blot 3. Karmindompap siden år 2000 blev ringmærket.

Karmindompap 9U03126 20190813

Karmindompap, 1K (ungfugl) (Foto: Hans Rytter)

Sidst der blev mærket Karmindompap på Keldsnor Fuglestation var 8/8 2014 (1K) og 3/7 2004 (2K+).

Frem til 2000 var arten en mere regelmæssig gæst i nettene, således blev der mærket 11 i 2000, 4 i 1999, 1 i 1998 og 6 i 1995. I alt er der med dagens fugl mærket 25 Karmindompapper på KNF, siden den regelmæssige ringmærkning blev genoptaget i 1995.

Trods de få mærkninger er det blevet til et enkelt genfund. En ungfugl mærket 24. juli 2000 blev 8. juni året efter genfanget i det nordøstlige Tyskland. Desuden er der en lokal aflæsning i samlingen, idet en gammel han mærket 31. juli 1999 blev genfanget i samme område et år senere.

Men ellers bød dagen på blæst og byger! Kun 1/3 af nettene var åbne, og regnen gjorde, at det var nødvendigt at lukke ned i kortere perioder. Trods de lidt vanskelige forhold, endte dagen dog med acceptable 33 fugle.

Vi ses igen i morgen...

Tekst: Jacob Sterup og Hans Rytter