Keldsnor Fuglestation, 16/8-2020

Det blev til 50 fugle på Keldsnor Fuglestation i dag. Tallet blev dog "justeret" med et kuld Landsvaleunger fra Gulstav.

jacobmedspurv

Spurvehøg, her i selskab med Jacob. (Foto: Søren Gjalbæk)

Der er lagt op til fortsat ringmærkning de næste 3 dage...

Tekst: Hans Rytter