Keldsnor Fuglestation, 2/10-2019

I dag var dagen præget af en frisk nv vind og meget god sigt. Det kunne give mange Fuglekonger eller mejser, men nej de er ikke kommet til det sydfynske i større antal endnu. Den første time efter solopgang var der masser af liv især Gransangere, Jernspurve og Rødhalse var der mange af, men så sivede de videre og antallet af fugle i området dalede kraftigt.

Fuglekongerne

Fuglekonge og Rødtoppet Fuglekonge til møde med ringmærkeren.

Endelig kom der en Hvidbrynet Løvsanger herned. Den sås og hørtes kortvarig ved tårnet i formiddags, men undgik dog nettene. Ellers blev der ringmærket to Rødtoppede Fuglekonger i dag, og den første Vindrossel fik også ring på. Til slut blev den grumme jæger Spurvehøgen endelig hængende i nettet, og en ung han fik en hilsen med fra Zoologisk Museum. Dagen hyppigste fugl i nettene blev Gransangere, Jernspurve og Rødhalse.  I alt 119 fugle blev ringmærket i dag.

Spurvehg

4 Blå Kærhøge kom forbi, lidt Røde Glenter, Spurvehøge osv. Der trak en del Landsvaler nok minium et par hundrede i løbet af dagen. I morgen lover de mere vind fra nord, så må vi se om det bliver lidt kedeligt, eller om de Fuglekonger snart kigger forbi.

Tekst og Foto: Michael Bjerregaard