Keldsnor Fuglestation, 2018

Keldsnor Fuglestation er en såkaldt B-station, der drives af DOF Fyn uden tilskud fra hovedforeningen. Alle aktiviteter foregår på frivillig ulønnet basis. De seneste par år har der ikke været rådighed over et sommerhus til overnatning og ophold for de aktive frivillige. Alternativt har de logeret på SØB’s ”Bed & Birds”. DOF Fyn yder tilskud til overnatning, men ikke diæter.

Hovedaktiviteten har det seneste år været ringmærkning. Der var lidt sporadisk ringmærkning i foråret, efterfulgt af mere sammenhængende ringmærkning gennem sensommeren og efteråret. Da alle aktiviteter er baseret på frivillighed, er dækningsgraden stærkt afhængig af de aktives muligheder i forhold til familie og arbejdssituation.

20180822 Ringomradet fra syd

Ringmærkningsområdet set fra syd.

20180802 pluthullet Keldsnor

Mudderfladen i vestenden af Keldsnor gav optimale muligheder for fangst af vadefugle i 2018.

I gennemsnit er der ringmærket 4.965 fugle årligt de seneste 12 sæsoner. Der kan være ret store udsving mellem årene. Oftest er udsvingene baseret på om det er invasionsår for Gransanger, Fuglekonge eller Blåmejse.

KNF12ar statDe årlige fangster på Keldsnor Fuglestation de seneste 12 år.

I 2018 er der ringmærket på 10 dage i foråret og på 49 dage i efteråret. 9 forskellige ringmærkere har deltaget. Forårsringmærkningen gav 144 nye fugle, men bidrog med relativt mange interessante aflæsninger. Efteråret producerede 3.108 nye fugle.

20180731 Hogesanger KNF
Høgesanger.

Oversigt over de samlede antal ringmærkede fugle i 2018: (Opdateret 30/1-2019)

 I alt 3.252
 Tornsanger 337
 Rørsanger 303
 Gransanger 286
 Kærsanger 255
 Munk 227
 Løvsanger 213
 Rødhals 240
 Gærdesanger 198
 Blåmejse 130
 Fuglekonge 126
 Landsvale 101
 Gærdesmutte 95
 Havesanger 67
 Rørspurv 61
 Gulbug 57
 Jernspurv 63
 Musvit 44
 Sangdrossel 53
 Digesvale 38
 Bogfinke 37
 Grønsisken 33
 Sivsanger 29
 Dompap 30
 Solsort 28
 Rødstjert 25
 Skovspurv 22
 Broget Fluesnapper 15
 Nattergal 14
 Skovpiber 13
 Mudderklire 12
 Halemejse 16
 Gulspurv 8
 Skægmejse 8
 Grønirisk 7
 Stillits 7
 Vindrossel 6
 Hvid Vipstjert 6
 Korttået Træløber 6
 Rødrygget Tornskade 5
 Rødtoppet Fuglekonge 5
 Stor Flagspætte 5
 Bynkefugl 3
 Græshoppesanger 3
 Grå Fluesnapper 3
 Skovsanger 3
 Bysvale 1
 Gråspurv 1
 Høgesanger 1
 Kvækerfinke 1
 Musvåge 1
 Svaleklire 1
 Tinksmed 1
 Træløber 1
 Vendehals 1
Gråsisken 2
Skovhornugle 1

I 2018 lykkedes det at fange relativt mange vadefugle. Men ellers blev 2018 ikke rekordernes år.

20180816 mudderklire

Mudderklire.

20180730 Tinksmed

Tinksmed.

Der blev foretaget i alt 111 aflæsninger. Langt de fleste er aflæsninger af "egne fugle" fra tidligere på sæsonen eller fra tidligere år. De mest interessante var aflæsningerne af Landsvaler ringmærket tidligere år på "Akselbjerggård".

Til sidst en stor tak til vore samarbejdspartnere: Naturstyrelsen, DOF Fyn - ”Bed & Birds”, Fugleværnsfonden, samt lokale lodsejere på Sydlangeland.

Hans Rytter
Keldsnor Fuglestation/Ringmærkergruppen-Fyn.