Keldsnor Fuglestation, 2018

Keldsnor Fuglestation er en såkaldt B-station, der drives af DOF Fyn uden tilskud fra hovedforeningen. Alle aktiviteter foregår på frivillig ulønnet basis. De seneste par år har der ikke været rådighed over et sommerhus til overnatning og ophold for de aktive frivillige. Alternativt har de logeret på SØB’s ”Bed & Birds”. DOF Fyn yder tilskud til overnatning, men ikke diæter.

Hovedaktiviteten har det seneste år været ringmærkning. Der var lidt sporadisk ringmærkning i foråret, efterfulgt af mere sammenhængende ringmærkning gennem sensommeren og efteråret. Da alle aktiviteter er baseret på frivillighed, er dækningsgraden stærkt afhængig af de aktives muligheder i forhold til familie og arbejdssituation.

20180822 Ringomradet fra syd

Ringmærkningsområdet set fra syd.

20180802 pluthullet Keldsnor

Mudderfladen i vestenden af Keldsnor gav optimale muligheder for fangst af vadefugle i 2018.

I gennemsnit er der ringmærket 4.965 fugle årligt de seneste 12 sæsoner. Der kan være ret store udsving mellem årene. Oftest er udsvingene baseret på om det er invasionsår for Gransanger, Fuglekonge eller Blåmejse.

KNF12ar statDe årlige fangster på Keldsnor Fuglestation de seneste 12 år.

I 2018 er der ringmærket på 10 dage i foråret og på 49 dage i efteråret. 9 forskellige ringmærkere har deltaget. Forårsringmærkningen gav 144 nye fugle, men bidrog med relativt mange interessante aflæsninger. Efteråret producerede 2.977 nye fugle.

20180731 Hogesanger KNF
Høgesanger.

Oversigt over de samlede antal ringmærkede fugle i 2018:

 I alt 3.121
 Tornsanger 337
 Rørsanger 301
 Gransanger 275
 Kærsanger 253
 Munk 221
 Løvsanger 212
 Rødhals 211
 Gærdesanger 196
 Blåmejse 125
 Fuglekonge 111
 Landsvale 101
 Gærdesmutte 77
 Havesanger 66
 Rørspurv 61
 Gulbug 57
 Jernspurv 57
 Musvit 40
 Sangdrossel 39
 Digesvale 38
 Bogfinke 36
 Gråsisken 33
 Sivsanger 29
 Dompap 27
 Solsort 26
 Rødstjert 24
 Skovspurv 22
 Broget Fluesnapper 14
 Nattergal 14
 Skovpiber 13
 Mudderklire 12
 Halemejse 12
 Gulspurv 8
 Skægmejse 8
 Grønirisk 7
 Stillits 6
 Vindrossel 6
 Hvid Vipstjert 5
 Korttået Træløber 5
 Rødrygget Tornskade 5
 Rødtoppet Fuglekonge 5
 Stor Flagspætte 5
 Bynkefugl 3
 Græshoppesanger 3
 Grå Fluesnapper 3
 Skovsanger 3
 Bysvale 1
 Gråspurv 1
 Høgesanger 1
 Kvækerfinke 1
 Musvåge 1
 Svaleklire 1
 Tinksmed 1
 Træløber 1
 Vendehals 1

I 2018 lykkedes det at fange relativt mange vadefugle. Men ellers blev 2018 ikke rekordernes år.

20180816 mudderklire

Mudderklire.

20180730 Tinksmed

Tinksmed.

Der blev foretaget i alt 111 aflæsninger. Langt de fleste er aflæsninger af "egne fugle" fra tidligere på sæsonen eller fra tidligere år. De mest interessante var aflæsningerne af Landsvaler ringmærket tidligere år på "Akselbjerggård".

Til sidst en stor tak til vore samarbejdspartnere: Naturstyrelsen, DOF Fyn - ”Bed & Birds”, Fugleværnsfonden, samt lokale lodsejere på Sydlangeland.

Hans Rytter
Keldsnor Fuglestation/Ringmærkergruppen-Fyn.