Keldsnor Fuglestation, 24/9 - 2020

Vågnede op til kraftig sydlig vind, der langsomt drejede mod SV i løbet af dagen. Omkring solopgang kom en byge, der lige skulle passere, inden de første net kunne åbnes. Kun 65 netmeter kunne åbnes på grund af vinden, men efter 1½ time, 4 fugle og 500+ blade senere, blev nettene rullet sammen igen.

Heldigvis var vinden på det tidspunkt drejet så meget til SV, at der var læ ved nettene i Gulstav Mose. Resten af formiddagen producerede de 3 net 1 Gransanger.

Gul Vipstjert AD 20200820

Gul Vipstjert. En art vi i 2020 har drevet målrettet fangst efter.

Når der er få fugle, går der også mindre tid med kontorarbejde! Så vi præsenterer et foreløbigt udtræk fra databasen over dette efterår. Aflæsningerne er typisk "egne" fugle vi genfanger, enten samme år eller senere.

Man kan sammenligne de foreløbige tal med totalerne for 2019 her....

Eksempelvis har vi kun ringmærket halvt så mange gærdesangere i år som i 2019!

Tekst og foto: Hans Rytter