Keldsnor Fuglestation, 3/10-2019

Let vind fra nord og et fald i temperaturen fik flere fugle til at pakke kufferterne og begynde rejsen mod syd.

Rrs En Rørsanger synes ikke tilfreds med at blive forsinket på rejsen til Afrika.

For småfuglene var det især gransangere, munke, rødhalse, jernspurve og sangdrosler der optrådte i større antal. Der blev også set flere fuglekonger og blåmejser end før i efteråret, så nu begynder de også at rykke sydpå for alvor. En sen rørsanger blev også mærket og det samme en spurvehøg hun. Som vanligt fristes man til at sige fik to rødtoppet fuglekonger ring på. Der er stadig enkelte landsvaler der trækker sydpå og i morges rastede to sølvhejre i mosen.

SangdrosselSangdrossel har fundet en stor snegl.

Ellers ses flere og flere ringduer og grønsisker i luften hernede, de første lærker er også begyndt at trille syd sammen flere misteldrosler. Der blev hørt flere trækkende traner og bramgæs mens undertegnet stod med næsen i nettene det meste af dagen.

Tekst og foto: Michael Bjerregaard