Keldsnor Fuglestation, 8/9-2019

En god dag på Sydlangeland.

Rovfugletrækket har været ret godt, og så er der kommet småfugle her ned igen.

Det gav heldigvis mere aktivitet ved nettene.

Duehale 2019 09 08

Duehale. Fortsat på plads ved sommerfuglebuskene på Gulstavvej 14

 Purung Jernspurv 20190610

Ung Jernspurv. Nu begynder jernspurvene også at trække mod varmere himmelstrøg.

Vi ses igen i morgen...

Tekst og foto: Hans Rytter