Keldsnor Fuglestation, 9/10-2019

En dag med kraftig blæst og regn over Sydlangeland. Men trods vejrgudernes vrede lykkedes det alligevel at passere 100 fugle. Godt gået!

Midt på formiddagen lød der pludselig et "kyllingekald" fra en pilebusk i ringmærkningsområdet, og snart efter sad Keldsnor Fuglestations vist nok første Sibiriske Gransanger i nettet!

Sibirisk Gransanger JBN 20191009a

Sibirisk Gransanger (Foto: Jesper Brinkmann)

Efterfølgende blev fuglen hverken hørt eller set igen...

Tekst: Hans Rytter