Keldsnor Fuglestation, 9/5-2019

Regn det meste af natten, ja lige frem til kl. 06:45. Men så kom nettene også op i en fart!

Vi - det vil sige Joakim og undertegnede - var klar, men det var fuglene ikke helt..!. Dagens tal ses andet steds på siden.

Dagens redningsaktion var 3 Stor Vandsalamander, der var kommet på afveje i en brønd. De var lidt stive i kroppen af kulde da de kom ud, men solens stråler varmede dem hurtigt op, så de kunne fortsætte deres gøremål...!

Stor Vandsalamander 20190509
Stor Vandsalamander - læs mere om arten hos Miljøstyrelsen

Vi fortsætter ringmærkningen i morgen...

Tekst og billeder: Hans Rytter